• VIU EN UN AMBIENT SENSE AL·LÈRGENS

    Estudi d'al·lèrgens

estudi de tòxics i al·lèrgens

Les al·lèrgies són una reacció exagerada del sistema immunològic a certs al·lèrgens, contaminants presents freqüentment a la llar.

L’ambient interior està de mitjana entre 2 i 5 vegades més contaminat que l’espai exterior, d’allí la importància de fomentar un hàbitat saludable per prevenir malalties.

L’estudi de tòxics i al·lèrgens promou evitar la presència de tòxics en els espais interiors.

Quins beneficis aporta?

Les malalties típiques d’un aire contaminat desapareixen gradualment: asma, al·lèrgies, rinitis i bronquitis. També prevé les malalties cardíaques i el càncer de pulmó.

Viure en un espai saludable, sense tòxics ni al·lèrgens, ajuda a tenir bona respiració. El sistema nerviós es relaxa i la ment s’allibera. L’estudi d’al·lèrgies promou un espai que afavoreix la salut de les persones.

Metodologia de l‘estudi de tòxics i al·lèrgens

Diagnòstic

diagnòstic estudi al·lèrgens

Em desplaço al teu habitatge o oficina. Avaluo els contaminants de l’aire i de la pols de tots els espais mitjançant aparells tècnics i cultius.

Aplico el protocol de l’Institut für Baubiologie. És la referència internacional de salut en l’hàbitat.

Correcció

Estudi al·lèrgens llar correccions

Assessoro sobre la millor solució per a cada contaminant.

La majoria de les vegades les mesures seran senzilles. Normalment inclouen mecanismes naturals de regulació de la humitat ambiental i la substitució o eliminació de les fonts d’emissió de contaminants.

Espai saludable

estudio alergenos

L’espai interior deixa de ser una causa de malaltia.

L’hàbitat lliure d’al·lèrgens ajuda a les persones a recuperar-se progressivament dels símptomes.

El nou ambient aporta salut i bona respiració.

Quins factors valora l‘estudi de tòxics i al·lèrgens?

Productes artificials com els aldehids o els dissolvents són causa comuna d’al·lèrgies. No obstant això, el perill que constitueixen va més enllà, ja que alguns d’ells són potencialment cancerígens, com el formaldehid.

Es tracta d’una gran varietat de contaminants que tenen una característica comuna, productes molt transformats i allunyats de la natura. Es troben en vernissos, adhesius, pintures, productes de neteja, tabac etc.

al·lergens quimics pintura

És una barreja de substàncies de diminuta grandària que constitueix el contaminant de l’aire més important en termes de perillositat per a la salut humana.

L’estudi d’al·lèrgies se centra en localitzar les fonts de les partícules més petites (inferior a 2,5 micres). Aquestes partícules poden arribar als alvèols pulmonars i des d’allí a tot el cos.

La seva exposició crònica, a més de causar al·lèrgies, agreuja el risc de desenvolupar cardiopaties i pneumopaties, així com càncer de pulmó.

pols domèstica aspiradora

En els espais tancats es poden detectar fongs de la floridura i fongs del llevat. Normalment no es veuen a simple vista i cal buscar-los en un cultiu. En el moment en què són visibles ens trobem davant de grans colònies.

Són freqüents a les parets fredes de façanes, on la humitat és superior, i des d’allà escampen les seves espores a l’aire.

Els seus efectes en la salut es produeixen principalment en les vies respiratòries, en forma d’al·lèrgies o infeccions, com ara bronquitis.

cultiu de fongs en placa petri

Són uns organismes diminuts emparentats amb les paparres i els aràcnids. Les seves reduïdes dimensions, entre 0,1 i 0,4mm, impedeixen la seva visió a simple vista i es requereix de microscòpia per a obserbar-los.

Els encanten els ambients humits i el seu hàbitat són els matalassos, coixins, mobles entapissats, óssos de peluix, cortines i catifes.

Els àcars, i principalment els seus excrements, poden afectar les vies respiratòries, normalment en forma d’al·lèrgies, bronquitis, asma o rinitis.

acars al·lergia llar

L’estudi d’al·lèrgies a la llar o la oficina analitza l’equilibri dels paràmetres ambientals de la llar: humitat, temperatura, diòxid de carboni …

La temperatura, a més de ser un paràmetre de confort, influeix en el contingut d’humitat de l’aire.

La humitat contribueix a la presència de fongs i àcars i per tant a la producció
d’al·lèrgens aeris i proliferació de bacteris (com la Legionella).

El diòxid de carboni és un indicador de les olors i de la qualitat de l’aire.

humedad hogar es alérgeno

El gas radó no és un al·lergen. No obstant això, es tracta d’un contaminant habitual a la llar i constitueix la segona causa de càncer de pulmó.

És un gas incolor, inodor i insípid. Es desintegra en partícules radioactives de poloni i plom que s’adhereixen a les partícules de pols que respirem.

Es filtra a través dels materials de construcció que estan en contacte amb el terreny i es concentra en els espais ubicats a les plantes més baixes i els soterranis.

gas rado

Estudis recents