• plànol estudi d'una habitació
  • FORT CAMP MAGNÈTIC INICIAL

    Estudi camps magnètics
  • ESTAT FINAL

    estudi d'un dormitori

Estudi d’un dormitori

En Marc últimament era un nen molt mogut. Així mateix, durant les nits estava neguitós.

Els seus pares no se’n sabien avenir, fins que van adonar-se que el canvi en el comportament havia coincidit amb el canvi de casa.

Diagnòstic

Durant la inspecció es va detectar que la capçalera del llit, que es trobava a la part interior de la façana, rebia un fort camp magnètic des de l’exterior. Aquesta circumstància coincidia amb una corrent d’aigua subterrània que creuava la major part del llit, de manera que només les extremitats més inferiors en quedaven lliures.

Pel que fa a contaminants de l’aire es va detectar una alta presència de dissolvents inodors que procedien de la nova pintura. A la vegada, el dormitori es trobava en una planta primera i s’hi acumulava gas radó provinent del subsòl. Aquest gas no tindria res a veure amb el canvi de comportament del fill, però a llarg plaç pot provocar càncer de pulmó.

Correcció

L’acció principal proposada va consistir en desplaçar el llit: es va allunyar de la façana.

La nova ubicació rebia un camp magnètic molt més dèbil. Pel que fa a la corrent d’aigua subterrània només quedaven exposades les extremitats inferiors.

En relació amb la pintura es va proposar repintar amb un producte lliure d’emissions tòxiques i que presentava una bona adherència amb l’anterior pintura.

Pel que fa al gas radó es va optar per una ventilació permanent de la planta baixa de la casa. A partir d’aquell moment el gas radó que arribava a la primera planta ja era insignificant.

Resultats

Una vegada implementades les propostes de millora; els pares expliquen emocionats

En pocs dies el Marc va tornar a ser el de sempre

Estudis recents