Hàbitat saludable
Habitat saludable

ESTUDIS DE BIOHABITABILITAT

estudi geobiològic

L’estudi geobiològic identifica i avalua les radiacions naturals, com els corrents d’aigua, i les artificials com les ones electromagnètiques.

Promou el confort i la salut de les persones promovent un espai amb condicions més adequades per a viure.

terrat amb antenes

L’amidament professional de camps electromagnètics identifica i avalua la radiació electromagnètica i el gas radó.

Permet prendre les mesures adequades per a gaudir d’un espai naturalitzat amb la mínima radiació perjudicial possible.

feng shui clàssic

El Feng Shui treballa l’equilibri energètic de la persona i el seu entorn. Ens ajuda a fluir en connexió amb la natura.

Potència les zones favorables i aconsegueix que l’energia del nostre hàbitat vagi al nostre benefici, ajudant a aconseguir una llar més sana i pròspera.

Estudi d'al·lèrgies i al·lèrgens

Els amidaments de qualitat de l’aire i partícules avaluen de manera objectiva els contaminants químics i biològics d’un espai.

La seva missió és prevenir l’aparició d’al·lèrgies i malalties relacionades amb els espais tancats com l’asma o les bronquitis.