• Antena barcelona

Amidament de camps electromagnètics

Identifica i avalua la contaminació electromagnètica i el gas radó.

Permet prendre les mesures adequades per a gaudir d’un espai naturalitzat amb la mínima radiació perjudicial possible.

QUINS BENEFICIS APORTA?

Viure i treballar en un espai saludable és conèixer els condicionants externs que afecten el nostre descans i recuperació.

L’estudi de radiacions proporciona dades tècniques que permeten conèixer en detall l’exposició a contaminació electromagnètica en la vida quotidiana de les persones i les possibles conseqüències per a la salut.

Es val de la investigació d’avantguarda duta a terme per enginyers, metges, biòlegs i altres investigadors a fi d’obtenir les claus necessàries per millorar el benestar de la nostra llar, la nostra oficina i el seu entorn.