• VIU EN UNA LLAR SENSE RADIACIONS PERJUDICIALS

  L'estudi geobiològic

estudi geobiològic

La nostra llar és probablement l’espai on passem més minuts de la nostra vida.

L’estudi geobiològic assegura que la seva família està protegida de les radiacions naturals com els corrents d’aigua subterrània i de les artificials com les ones electromagnètiques.

Quins beneficis aporta?

Una llar amb nivells baixos de radiacions perjudicials prevé dels símptomes d’una casa malalta: insomni, depressió, fatiga, dificultat de concentració, infertilitat i, en general, pèrdua de benestar.

La creació d’un espai de baixes radiacions relaxa el sistema nerviós. L’espai aporta benestar i vitalitat.

Als espais de treball i d’estudi permet disminuir els temps necessaris de descans.

Metodologia de l’estudi geobiològic

Diagnòstic

inspeccio estudo geobiologic

Em desplaço al teu habitatge o oficina. La intenció és avaluar tots els espais interiors. No obstant això, em centraré en aquells de major permanència, com el dormitori.

Aplico el protocol de l’Institut für Baubiologie. És la referència internacional de salut en l’hàbitat.

A l’estudi geobiològic avaluo les radiacions naturals i les radiacions artificials.

Correcció

estudi geobiologic correccio

En funció de com poden afectar la salut de les persones t’assessoraré sobre la millor solució per a cada radiació.

Sóc enginyer i expert en bioconstrucció. La majoria de vegades les mesures seran accessibles i fàcils. Poden incloure la utilització d’elements naturals al teu espai.

Espai saludable

estudi geobiològic espai saludable

Ara és el teu torn, et toca gaudir d’un espai apte per a la teva salut i la de la teva família.

El teu espai tindrà un nou ambient més natural, amb condicions més adequades per viure.

És un nou ambient que aporta benestar, salut i vitalitat.

Quins factors valora l’estudi geobiològic?

 • Corrents d’aigua: Produïts pel moviment de l’aigua subterrània.
 • Falles geològiques: Discontinuïtats o fractures a les roques del subsòl en què vivim.
 • Jaciments minerals: Acumulació de minerals amb característiques magnètiques.
 • Cavitats: Espais buits en el subsòl.
 • Xarxes globals: Canals preferents de circulació de l’energia terrestre, com la xarxa de Hartmann i la de Curry.
Radiacions naturals
 • Les telecomunicacions: Antenes de telefonia mòbil i wimax, routers wifi, telèfons inalàmbrics, sistemes digitals de vigilància de bebès, etc.
 • Instal·lacions i aparells elèctrics:  Línies d’alta tensió, transformadors, electrodomèstics, pantalles d’ordinadors, llits amb motors elèctrics, etc
 • Materials radioactius: Alguns materials de construcció fabricats amb residus o pedres volcàniques.
 • Gas radó: Gas radioactiu procedent del subsòl
radiacions artificials

Correccions

A les radiacions naturals

Un cop identificats els orígens de radiacions naturals desfavorables per a la salut, l’estudi geobiològic proposa apartar els espais d’alta permanència de la vertical de la font d’emissió.

El desplaçament del sofà, els espais d’estudi o treball, i especialment el llit, permet a les persones, en poc temps, recuperar-se dels símptomes habituals: insomni, ansietat, esgotament, tremolors, rampes, etc.

A les radiacions artificials

En funció dels valors mesurats, per a les fonts de radiació internes es proposa desconnectar-les, desplaçar-les o substituir-les per aparells de baixa o nul·la emissió.

Quant als focus d’emissió externs, les solucions proposades consisteixen en allunyar-se de la font d’emissió o protegir-se amb materials tècnics senzills com cortines, pintures o adhesius transparents per a finestres.

Estudis recents