Estudi d‘un despatx d’arquitectura

Una clienta sensibilitzada en la qualitat ambiental va encarregar un estudi d’amidaments ambientals en un pis que reformaven en Roger i en Miquel de l’estudi MA+SA arquitectura.

Després de comprovar que amb petits ajustos l’habitatge s’havia tornat més saludable, en Roger va demanar un estudi de la seva oficina del districte de Sant Andreu de Barcelona.

L’oficina estava ben distribuïda. Tots els espais de treball s’ubicaven a la part interior de l’edifici, amb entrada de llum natural d’un pati interior i allunyats del soroll del carrer. A més, estaven lliures de qualsevol alteració geobiològica greu procedent del subsòl.

Es van detectar sis mancances principals:

  • Fort camp electromagnètic emès per un router wifi ubicat a tan sols un metre de distància de l’espai de treball
  • Mancava presa de terra a la instal·lació elèctrica. A més de ser un problema de seguretat, incrementava el camp elèctric de l’espai de treball.
  • Alta concentració ambiental de partícules en suspensió malgrat la neteja periòdica de l’espai
  • Acumulació ràpida de diòxid de carboni
  • Alta presència de gas radó procedent del subsòl
  • Baixa qualitat lumínica de la il·luminació artificial: espectre incomplert de colors i un excessiu parpelleig detectat amb el comptador d’impulsos.

Estudis recents