• VIU EN HARMONIA AMB LA NATURA

    Estudi geobiologia i qualitat abiental parcel·la

SERVEIS

Carles Surià geobioleg

L’estudi geobiològic identifica i avalua les radiacions naturals, com els corrents d’aigua, i les artificials com les ones electromagnètiques.

Promou el confort i la salut de les persones promovent un espai amb condicions més adequades per a viure.

Estudi de radiació electromagnètica

L’amidament professional de camps electromagnètics identifica i avalua la radiació electromagnètica i el gas radó.

Permet prendre les mesures adequades per a gaudir d’un espai naturalitzat amb la mínima radiació perjudicial possible.

diagnòstic estudi al·lèrgens

L’estudi de tòxics i al·lèrgens és un estudi tècnic que avalua de manera objectiva els contaminants químics i biològics d’un espai.

La seva missió és prevenir l’aparició d’al·lèrgies i malalties relacionades amb els espais tancats com l’asma o les bronquitis.