FONGS DE LA FLORIDURA

Els fongs de la floridura són organismes útils per als ecosistemes, però als habitatges són un contaminant que pot provocar reaccions al·lèrgiques com congestió nasal, irritació als ulls o fins i tot asma. A més, alguns pocs són patògens, com els aspergillus i els penicillium.

moho en pared

VALORACIÓ

A casa creixen a les parets i superfícies fredes. En el moment que hi ha milions de fongs es poden arribar a veure en forma de colònies o detectar-se mitjançant l’olfacte. En tots dos casos, és convenient eliminar-los.

En cas de patir al·lèrgies a la floridura i no detectar-la amb la vista o l’olfacte, hi ha possibilitat d’avaluar la seva presència en cultius en plaques petri. A l’exterior de l’habitatge s’hauria de trobar més floridura que a l’interior, si és just al contrari, s’aconsella actuar per treure-la.

cultivo de hongos en placa petri

COM PREVENIR-LOS

Reparar les filtracions d’humitat. És prioritari eliminar les causes abans de netejar la floridura.

Millorar l’aïllament tèrmic de parets, preferentment pel costat exterior de l’habitatge. S’han d’evitar les parets fredes, perquè és on condensa la humitat.

Millorar la ventilació d’espais humits. Cal facilitar la sortida a l’exterior del vapor de la cuina i les dutxes.

Mantenir els nivells d’humitat per sota del 60% .

Revocar les parets amb morter de calç i pintura a la calç o al silicat. La floridura no viu en ambients bàsics.

COM ELIMINAR-LOS

És convenient prendre les degudes precaucions per a la protecció de les vies respiratòries, la pell i els ulls. En acabar s’han d’eliminar els raspalls, draps, etc. utilitzats. Atenció al perill d’incendi o explosió.

Desinfecteu amb aigua oxigenada (peròxid d’hidrogen 10-30%).

Desinfectar amb alcohol (70-80%).

En cas d’invasió general, l’única solució efectiva és flamejar amb bufador o canó d’aire calent.

Després de desinfectar o flamejar, cal netejar les superfícies amb aigua i sabó.

Aspiració amb filtres HEPA. A les superfícies al voltant de les zones afectades i en general a tot l’habitatge, per eliminar les espores.

Durant les feines de neteja i fins dies després, es recomana purificar l’aire de l’habitatge amb filtres HEPA .

Evitar la utilització de productes tòxics com el lleixiu .