• plànol estudi d'una llar
  • IMATGE TÈRMICA

    estudi d'un dormitori
  • estudi d'un duplex
  • diagnosi d'un dormitori
  • estudi d'una sala d'estar o menjador

Estudi d’un dúplex

La Maria i la Montserrat portaven mig any vivint a una nova casa.

A casa a vegades els agafava mal de cap. A més, la Maria patia uns atacs de tos totalment nous per a ella.

Diagnòstic

Es va detectar una deficiència a la instal·lació elèctrica: la presa de terra no estava connectada correctament. A més, de ser perillós en cas de curtcircuit, contribuïa a generar un camp elèctric ambiental que formava un habitatge poc confortable.

L’aire contenia tòxics químics. Els tancaments i els materials de contrucción eren estancs al pas de vapor d’aigua i contribuïen a mantenir alts índexs d’humitat, ja que no deixaven sortir a l’exterior el vapor de la cuina i el bany. L’alta humitat afavoria la proliferació de fongs, detectats en un cultiu, i d’àcars, dels quals es van trobar excrements a les butaques i als matalassos.

A la vegada, la càmera tèrmica va ajudar a identificar que la façana no estava ben aïllada. Les parets interiors eren fredes i també disminuïa el confort. .

Finalment, una corrent d’aigua subterrània creuava de punta a punta de l’habitatge i incloïa zones de descans en el seu traçat.

Correcció

L’acció principal proposada va requerir de contactar amb un electricista: calia connectar la presa de terra.

La resolució va necessitar un anàlisi dels materials de l’envolvent de l’edifici. Un nou rebestiment de les parets interiors ajudava a regular la humitat i millorava el confort tèrmic. A la vegada, també va millorar l’eficiència energètica.

Així mateix, es van eliminar fonts d’emissió de tòxics químics i es va proposar un protocol de ventilació específic per a evitar-ne la presència.

Pel que fa a la corrent d’aigua l’acció proposada va consistir en desplaçar les butaques del menjador per afavorir un millor descans.

Resultats

Una vegada realitzats tots els canvis, l’habitatge és ara més confortable. 

Els nous nivells d’humitat ja no són favorables a la proliferació de fongs i àcars. Els problemes respiratoris de la Maria s’han acabat.

Estudis recents