qualitat aire

AMIDAMENT DE QUALITAT DE L’AIRE, OLORS, FIBRES I PARTÍCULES

L’ambient interior està de mitjana entre 2 i 5 vegades més contaminat que l’espai exterior, d’allí la importància de fomentar un hàbitat saludable per a viure i treballar que prevengui malalties.

Les mesures de l’aire i la pols promouen evitar la presència de tòxics i males olors en els espais interiors.

Quins beneficis aporta?

Una llar amb l’aire més net prevé els símptomes més comuns: asma, al·lèrgies, rinitis i bronquitis.

També prevé les malalties que causen les partícules fines com danys hepàtics i renals, trastorns nerviosos, ifeccions, al·lèrgies, anèmia, deformacions òssies i càncer.

Viure en un espai saludable, sense tòxics ni al·lèrgens, ajuda a tenir bona respiració. El sistema nerviós es relaxa i la ment s’allibera. Els amidaments professionals promouen un espai que afavoreix la salut de les persones.