COM MESURAR LA RADIACIÓ D’UNA ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL

 

Si vostè o la seva família pateixen algun d’aquests símptomes: insomni, fatiga, hiperactivitat, depressió o infertilitat, podrien estar exposats a un excés de radiació electromagnètica. Hi ha múltiples fonts de consulta, per exemple el grup de treball de l’Acadèmia Europea de Medicina Ambiental o el projecte  Bioinitiative.

En aquest article incloc un curt esquema de com procedim els enginyers per mesurar la densitat de potència electromagnètica que arriba als habitatges o oficines des d’antenes de telefonia mòbil, radars, televisió digital terrestre i altres fonts d’ones electromagnètiques.

 

Antena telefonia mòbil
 
 

MÈTODES DE MESURAR LA RADIACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

El mesurament es realitza combinant dues metodologies, que es complementen:

1.- Mesurament selectiu detallat amb determinació de freqüències de radiació singulars. Tots els serveis (GSM, UMTS, 5G, DECT, WLAN, etc.) s’avaluen per separat.

Aquest mesurament es fa mitjançant uns aparells professionals anomenats analitzadors d’espectre i que són els previstos en el marc legal vigent. La majoria de serveis, com els de telefonia mòbil, es troben per sota de la freqüència de 10 GHz.

2.- Mesurament orientatiu en banda ampla de la suma de totes les influències de camp en el major rang de freqüències possible, com a mínim fins als 8 GHz.

Aquest mesurament es realitza mitjançant mesuradors de banda ampla. Per tal de distingir el servei principal, el mesurament s’ha de complementar amb un acustímetre que converteix les ones electromagnètiques en acústiques i que l’enginyer distingeix.

A la imatge següent es poden escoltar 3 exemples d’ones electromagnètiques  convertides en senyals acústics.

Servei de telefonia UMTS (3G)

Servei de telefonia LTE (4G)

Senyal Wifi (WLAN)

LÍMITS LEGALS I RECOMANABLES

Efectuats els mesuraments, es contrasten amb les referències.

D’una banda, els valors mesurats haurien de complir els límits legals vigents al país de mesurament (a Espanya a partir de 2.000.000 de μW/m2 segons la freqüència d’emissió de l’antena).

En segon lloc, a fi d’assegurar que els valors mesurats no afecten negativament la salut de les persones, es recomana assegurar-se que els valors mesurats no superen els indicats pel Consell d’Europa (1000 μW/m2) a la resolució de 2011 Perills potencials dels camps electromagnètics i el seu efecte al medi ambientper als nivells d’exposició a llarg termini a les microones a tots els espais interiors.

 

Mesurament de la radiació electromagnètica d'una antena de telefonia mòbil

 

En cas de mesurar valors superiors a les referències, s’aconsellen accions per evitar l’excés d’exposició a contaminació electromagnètica. A tall d’exemple, és possible reflectir la radiació externa que arriba a un habitatge i enviar-la de tornada cap a l’exterior.

Sense assessorament professional pot ser millor no prendre cap acció per protegir-se de fonts de radiació externes com antenes de telefonia, ja que és fàcil equivocar-se i multiplicar la radiació en comptes de reduir-la.

En aquest aspecte, s’adverteix que una col·locació errònia o al lloc equivocat dels materials tècnics pot donar lloc a resultats contraris als desitjats, motiu pel qual es recomana que tota acció de protecció sigui assessorada per un enginyer expert en mesurament de radiacions electromagnètiques.

Si vostè està interessat en un mesurament professional al seu habitatge o oficina, podeu trobar més informació en el servei mesurament de camps electromagnètics.

T'interessa més informació d'un mesurament professional?

Compartir

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook