RISCOS EN UNA OFICINA MALALTA

 

Avui dia la majoria de feines es desenvolupen en interiors. Ens preocupem sovint del confort i els accidents, però… i la salut?

Més de la meitat dels treballadors d’oficina pateixen problemes relacionats amb el seu lloc de treball: mals de cap, conjuntivitis, dificultats respiratòries, dermatitis, depressió…

Aquesta problemàtica és coneguda com a síndrome de l’oficina malalta i es defineix com un conjunt de malalties originades o estimulades per la contaminació de l’aire i la pols en espais tancats.

 

oficina gran
 
 

ELS CONTAMINANTS DE L’OFICINA

A l’oficina es poden sumar múltiples factors contaminants, però tots poden tenir solució:

 • Camps electromagnètics. Procedents de les instal·lacions elèctriques i les tecnologies sense fil.
 • Càrregues electrostàtiques. Generades per teixits sintètics i baixes humitats.
 • Compostos orgànics volàtils. Despresos per alguns mobles i les cues que contenen, productes de neteja industrials i en menor mesura per pintures. A més de males olors algunes són cancerígens.
 • Formaldehid. Desprès per coles i vernissos. És el contaminant olorós i cancerigen més comú a oficines.
 • Plastificants. Procedents de cablejats i que respirem a través de la pols.
 • Biocides. Aplicats conscientment per eliminar paneroles, o sense ser-ne conscient a través d’altres productes.
 • Diòxid de carboni. Procedent de la respiració i acumulat per ventilació insuficient.
 • Metalls pesants. Poden ser presents en retardants de flama o protectors de la fusta i passen a formar part de la pols de loficina.
 • Nanopartícules. Partícules fines procedents de la utilització de impressores làser i mobiliari artificial.
 • Il·luminació  artificial freda i de vegades amb parpelleig o insuficient.
 • Contaminació acústica de companys de feina o de l’exterior.
 • Temperatura i humitat relativa. Importants per al confort i el benestar. Humitats baixes aixequen la pols.
 
 
Treballadora a oficina malalta
 
 

COM PREVENIR MALALTIES

Es llisten les accions més eficaces per sanar una oficina:

 • Ventilació suau i permanent, preferentment mecànica.
 • Connexió a terra de totes les instal·lacions elèctriques i elements metàl·lics.
 • Connexió a internet mitjançant cablejat ethernet.
 • Neteja fina mitjançant aspiradores amb filtres HEPA.
 • Filtratge fi de l’aire que accedeix de l’exterior.
 • Filtratge de les ventilacions de les impressores làser.
 • Millor mobles laminats que aglomerats.
 • Imitació de la il·luminació natural quan aquesta no és possible.
 • Apantallaments acústics entre treballadors i entre fonts.
 • Sistemes naturals per prevenir plagues com el llorer o l’espígol.
 • Productes de neteja naturals.
 • Control de la humitat i la temperatura.
 
 
Una oficina de fusta
 
 

La legislació de riscos laborals se centra a evitar accidents, però amb prou feines conté valors límit per a la majoria de factors de risc que causen malalties i redueixen la productivitat de l’oficina.

Avui dia, ja és possible fer mesuraments professionals de la qualitat de l’aire i la pols mitjançant mètodes estadístics.  Permeten complementar la limitada regulació legal i identificar si la concentració de compostos químics tòxics excedeix els valors esperables.

Hi ha límits legals per a les radiacions electromagnètiques, però aquests se situen per sota dels llindars on la ciència troba efectes com fatiga, insomni, arítmies cardíaques o senzillament pèrdua de benestar, i que minven la salut dels treballadors. Es recomana el seu mesurament complementant els límits legals vigents amb estàndards internacionals de contaminants en espais interiors.

anàlisi de metalls pesants
T'interessa mesurar els contaminants de l'oficina?

Compartir

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook