LA COMPRA D’UN SOLAR SALUDABLE: 6 CONSELLS

 

La construcció de la pròpia casa és un projecte il·lusionant que comença en l’elecció del solar.

Hi ha uns criteris bàsics a l’hora d’escollir un terreny, com ara la ubicació, la mida, les infraestructures de serveis (aigua, llum, gas…), transports, la seva inclinació, inundabilitat, resistència i evidentment el preu, però no haurien de ser els únics.

Aquest post se centra en aquells criteris de selecció que poden influir en la salut de les persones que viuran a la futura casa i que s’aconsella tenir en compte per a triar un terreny saludable.

 

Una parcel·la saludable
 
 

1. QUALITAT DE L’AIRE

Un cop localitzat un possible terreny per a la nostra futura casa, la qualitat de l’aire que l’envolta serà important des del punt de vista que, quan ventilem, aquest serà l’aire que respirarem a l’interior. Es recomana visitar el portal web de l’administració competent en matèria de qualitat de l’aire del lloc per comprovar si l’entorn presenta en general bons nivells de qualitat de l’aire o bé fer una anàlisi in situ de la seva toxicitat.

Per posar un exemple, pot passar que vulguem construir en un terreny envoltat de camps de cultiu pensant que respirarem aire pur, i que, en realitat, es respiri aire amb una toxicitat elevada a causa de la presència d’insecticides o herbicides.

 

Contaminació de l'aire
 
 

2. CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

Un altre factor que cal tenir en compte és la contaminació electromagnètica del solar. Valors alts poden causar interrupció del son, esterilitat masculina o malalties autoimmunes, entre d’altres malalties, segons estudis científics publicats. En aquest sentit, s’aconsella triar solars amb valors baixos de radiació electromagnètica com a criteri bàsic de prevenció.

L’existència a l’entorn immediat d’antenes de telefonia mòbil, línies d’alta i mitjana tensió, estacions i subestacions elèctriques pot fer pensar que la contaminació electromagnètica del lloc sigui elevada, fins i tot superior a l’existent a grans ciutats.

 

Contaminació electromagnètica
 
 

3. RADIOACTIVITAT I GAS RADÓ

La presència natural de roca de granit al solar o al seu entorn pot ser indicatiu d’exposicions altes a radioactivitat natural, així com de l’existència de gas radó al substrat del terreny i que després es podria introduir en la futura llar des de la fonamentació.

D’altra banda, la presència de materials sedimentaris, com ara roca calcària, acostuma a ser indicatiu d’una radioactivitat ambiental més baixa i, per tant, amb menys riscos per a la salut.

 

La radioactivitat del terreny
 
 

4. GEOBIOLOGIA DEL TERRENY

La presència de vegetació de coloracions diferents en espècies vegetals de la mateixa espècie sol ser indicatiu de l’existència de geopaties al sòl, com ara falles o corrents d’aigua subterrània, on es concentren radiacions naturals més grans procedents del terreny.

Una manera d’assegurar que el futur habitatge no s’ubiqui sobre una geopatia és la seva localització mitjançant aparells tècnics, com el magnetòmetre, o aparells més ancestrals per a la recerca d’aigua subterrània com el pèndol o les varetes. Aquests estudis són realitzats per enginyers i geobiòlegs.

 

Falles geològiques al terreny

 

 

5. ORIENTACIÓ

L’orientació del solar també és un criteri essencial per a la salut de les persones que habitaran la casa. Un terreny permanentment humit afavoreix l’aparició d’humitats al futur habitatge i, alhora, al desenvolupament de floridura i bacteris.

D’altra banda, tenint en compte que la radiació solar estimula el cervell, el sistema hormonal i les funcions corporals, un solar saludable hauria de ser un terreny assolellat.

A l’hemisferi nord, un terreny en zona muntanyenca hauria d’estar orientat a sud, de manera que es garanteixi que la casa es pugui dissenyar aprofitant la calor del sol. Mentre que un que es trobi en clima mediterrani més càlid hauria d’evitar l’orientació oest, ja que aquesta direcció caldeja sobremanera l’habitatge durant les tardes d’estiu.

Una recomanació seria visitar el solar durant diferents moments del dia en varis mesos de l’any, aquestes visites ajuden a veure el recorregut del sol i determinar les millors orientacions per a la casa.

 

Un terreny assolellat

 

 

6. ENTORN DE PASSEIG

La fàcil incorporació de l’exercici permet reduir la incidència de malalties cardiovasculars i de mortalitat.

La possibilitat de desplaçar-se a peu des de casa fins a l’escola, o de disposar d’espais de passeig amb bicicleta o a peu, permet incorporar l’exercici físic a la rutina diària o almenys  de cap de setmana. Per això, un entorn de passeig al voltant del terreny és també un dels factors que cal tenir en compte per a un ambient saludable.

T'interessa veure en què consisteix l'Estudi Geobiològic d'un solar?

Compartir

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook